فعاليتهاي مدرسه

برگزاری مراسم 12 بهمن
برگزاری مراسم 12 بهمن
برگزاری مراسم 12 بهمن پایه سوم خانم یوسفی
برگزاری مراسم 12 بهمن
نمایشگاه نقاشی به مناسبت 12 بهمن پایه دوم خانم جرجانی
برگزاری جشن جوانه در محیط زیست استان به مناسبت روز هوای پاک
برگزاری جشن جوانه در محیط زیست استان به مناسبت روز هوای پاک
برگزاری جشن جوانه در محیط زیست استان به مناسبت روز هوای پاک
برگزاری جشن جوانه در محیط زیست استان به مناسبت روز هوای پاک
برگزاری جشن جوانه در محیط زیست استان به مناسبت روز هوای پاک
 

 

افتخار آفرين دبستان دخترانه تلاش

      
  

 

  .
 

آدرس : گرگان : گرگان پارس خ دی - کوچه اسفند شرقی
تلفن : 2322525-0171
رايانامه : Talash_gorgan@yahoo.com