كم كم غروب ماه خدا ديده مي شود
                  صد حيف ازين بساط كه برچيده مي شود
در اين بهار رحمت و غفران و مغفرت 
                      خوشبخت آنكسي ست كه بخشيده مي شود
 

 

سال تحصيلي 93-92 در يك نگاه

 


 

 

 

 

 

 

آدرس : گرگان : گرگان پارس خ دي - كوچه اسفند شرقي
تلفن : 2322525-0171
آدرس رايانامه : Talash_gorgan yahoo com
آدرس : گرگان : گرگان پارس خ دی - کوچه اسفند شرقی
تلفن : 2322525-0171
آدرس رايانامه : Talash_gorgan yahoo com