فعاليتهاي مدرسه

برگزاری جشن جوانه در محیط زیست استان به مناسبت روز هوای پاک
برگزاری جشن جوانه در محیط زیست استان به مناسبت روز هوای پاک
برگزاری جشن جوانه در محیط زیست استان به مناسبت روز هوای پاک
برگزاری جشن جوانه در محیط زیست استان به مناسبت روز هوای پاک
برگزاری جشن جوانه در محیط زیست استان به مناسبت روز هوای پاک
جلسه طرح فراگیر
جلسه پرسش و پاسخ پیرامون نماز و برکات آن ( پایه ششم)
برگزاری مسابقه احکام
تهیه روزنامه دیواری با عنوان عفاف و حجاب
هر کسی می تواند به پیروزی و موفقیت برسد اگر ایمان داشته باشد(ششم)
 

 

افتخار آفرين دبستان دخترانه تلاش

      
  

 

  .
 

آدرس : گرگان : گرگان پارس خ دی - کوچه اسفند شرقی
تلفن : 2322525-0171
رايانامه : Talash_gorgan@yahoo.com