فعاليتهاي  مدرسه

گرامیداشت مقام مادر و مقام حضرت فاطمه (س) بین مدارس غیردولتی در کانون طه
اجرای مقاله توسط دختر عزیزمان ساجده فرهادیان به مناسبت گرامیداشت مقام مادر و مقام حضرت فاطمه (س) بین مدارس غیردولتی در کانون طه
گرامیداشت مقام مادر و مقام حضرت فاطمه (س) بین مدارس غیردولتی در کانون طه
آموزش تقارن پایه پیش دبستانی خانم باقری
 

 

 

 

 

 

      
 

  .
 

آدرس : گرگان : گرگان پارس خ دی - کوچه اسفند شرقی
تلفن : 2322525-0171
رايانامه : Talash_gorgan@yahoo.com